Maksymalna kwota wypłaty dziennie – 5000 €;

Maksymalna kwota wypłaty dziennie – 5000 €;