Maksymalna kwota wypłaty miesięcznie – 7000 €;

Maksymalna kwota wypłaty miesięcznie – 7000 €;