Maksymalna kwota wypłaty na konto – 50 000 €.

Maksymalna kwota wypłaty na konto – 50 000 €.